Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring werd opgemaakt conform de GDPR (AVG) voorschriften.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Ademgewijs kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ademgewijs, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Ademgewijs verstrekt. Ademgewijs kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Bericht

WAAROM ADEMGEWIJS GEGEVENS NODIG HEEFT

Ademgewijs verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen om zo uw vragen of opmerkingen te beantwoorden en hierbij een toelichting te kunnen bieden.

Daarnaast kan Ademgewijs uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG ADEMGEWIJS GEGEVENS BEWAART

Ademgewijs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. De database met berichten die verstuurd werden via het contactformulier, wordt automatisch geleegd na 30 dagen.

DELEN MET ANDEREN

Ademgewijs verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Privacyverklaring

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Ademgewijs worden geen bezoekgegevens bijgehouden.

SOCIALE MEDIA

Ademgewijs heeft geen connectie met sociale media.

COOKIES

Ademgewijs gebruikt volgende eigen, functionele cookies:

  • Has_js cookie: deze cookie vertelt CMS Drupal of de browser JavaScript geactiveerd is of niet (cookiepedia.co.uk/cookies/has_js)
  • drupal.toolbar.collapsed cookie: voor het optimaal functioneren van de navigatiebalk

Ademgewijs gebruikt volgende cookies van derde partij:

  • Google Maps

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Ademgewijs houdt geen gegevens bij, waardoor dit irrelevant is.

 

BEVEILIGEN

Ademgewijs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ademgewijs maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Ademgewijs is als volgt te bereiken:

Postadres: Vijverstraat 39 3040 Sint-Agatha-Rode (Huldenberg)

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 0713 629 889

E-mailadres: elke@ademgewijs.be tav Elke De Waele